Moje Ciepło – kiedy kończy się program, do kiedy można składać wnioski ?

Czas przyjmowania wniosków w programie “Moje Ciepło” obejmuje okres od dnia 29.04.2022r. do 31.12.2026 r. Przyjmowanie wniosków może zostać zakończone przed czasem – w momencie wyczerpania dedykowanej puli środków. Budżet zaplanowany na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł, w ramach którego planuje się dofinansowanie montażu co najmniej 57 000 szt. pomp ciepła.

Dlatego osoby spełniające kryteria programu zainteresowane dotacją nie powinny zwlekać z decyzją o składaniu wniosku.

Skontaktuj się z nami