Pompy Ciepła

Pompa ciepła to ekonomiczne i jednocześnie komfortowe źródło ciepła które może być wykorzystane zarówno w systemie centralnego ogrzewania jak i jako źródło ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła są niezawodne, bezobsługowe, a ich eksploatacja jest przyjazna środowisku.
pompy ciepła dofinansowanie podkarpacie

Co to jest pompa ciepła?

Pompa ciepła to urządzenie grzewcze które pozwala na uzyskanie ciepłej wody użytkowej oraz zasilanie centralnego ogrzewania – obie te funkcje mogą być realizowane jednocześnie. Pompa ciepła używa energii elektrycznej aby transferować do wnętrza budynku ciepło pochodzące z gruntu lub atmosfery. Oznacza to, że nawet do 75% energii oddanej przez pompę jest za darmo. Systemy grzewcze pracujące w oparciu o pompy ciepła są zdecydowanie tańsze w użytkowaniu od systemów opartych na wyłącznie energii elektrycznej, gazie czy oleju. Ważnym aspektem są również czynniki ekologiczne – pompy ciepła są przyjazne środowisku, gdyż ich działanie nie jest oparte na procesie spalania a energia czerpana jest z odnawialnego źródła.

Jak działa pompa ciepła?

Pompa cieepła - zasada działaniaPompa ciepła wykorzystuje zjawiska termodynamiczne które zachodzą z udziałem czynnika chłodniczego – jego właściwością fizyczną jest to, iż paruje w bardzo niskich temperaturach, w tym procesie pobiera ciepło z otoczenia. Następnie czynnik w postaci pary podlega sprężaniu co powoduje silny wzrost jego temperatury. Temperatura jest na tyle duża, iż można wykorzystać to ciepło aby ogrzać wodę w układzie grzewczym. Po oddaniu ciepła (np. w wymienniku) czynnik ochładza się i jest znowu cieczą (lecz nadal jego ciśnienie jest duże). Na tym etapie jest kierowany do zaworu rozprężnego – na jego wyjściu ma już niskie ciśnienie – co jednocześnie powoduje obniżenie jego temperatury – jest na tyle zimny aby ponownie pobrać ciepło z otoczenia. Ponieważ czynnik krąży w zamkniętym obiegu, układ jest w stanie pobrać energię cieplną z jednego środowiska (zewnątrz budynku) i przetransferować do drugiego (wnętrze budynku). Zasada działania przypomina więc mechanizm dobrze znanym wszystkim użytkownikom lodówek z tą różnicą, iż urządzenia chłodnicze pobierają ciepło ze środka i znajdujących się tam produktów, aby następnie oddać je na zewnątrz. Pompa, natomiast, pobiera ciepło z naturalnego źródła, które znajduje się poza budynkiem (może to być powietrze, woda lub ziemia) po to, aby oddać je wewnątrz. Do wymuszenia takiego obiegu czynnika wykorzystywana jest energia elektryczna (napędzająca sprężarkę), jednak jej zużycie nie jest w tym przypadku wysokie w stosunku do ilości przetransferowanej energii.

Pompa ciepła - rodzaje

Pompy ciepła używane powszechnie do ogrzewania budynków można podzielić na klika rodzajów. Jeśli chodzi o budowę możemy wyróżnić pompy typu “split” czyli takie w których obieg został podzielony na dwa urządzenia (jednostkę zewnętrzną i jednostkę wewnętrzną) które połączone są instalacją chłodniczą, pompy typu “monoblok”  natomiast są zbudowane w postaci jednego urządzenia a z instalacją centralnego ogrzewania łączą ją przewody grzewcze.
Ponadto pompy możemy podzielić pod względem tzw. źródła dolnego – czyli źródła z którego pompowane jest ciepło – może to być powietrze atmosferyczne – wtedy jest to powietrzna pompa ciepła, a jeśli pompa posiada instalację rozprowadzoną w ziemi wokół budynku mówimy o gruntowej pompie ciepła.

pompy ciepła podkarpacie

W powyższym przykładzie powietrzna pompa ciepła typu “split” (tzn. z osobnymi jednostkami wewn i zewn ) stanowi zrodło ciepla w instacji centralnego ogrzewania, zasilajac zarówno obwód ogrzewania podłowego jak i tradycyjne grzejniki. cwu

Pompa ciepła i fotowoltaika

Pompa ciepła do swej pracy potrzebuje energii elektrycznej – wykorzystuje jej relatywnie niewiele w stosunku do ilości dostarczonego do budynku ciepła, energia ta może pochodzić z instalacji fotowoltaicznej  wtedy koszt eksploatacji systemu centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej może zostać zminimalizowany.

montaż pomp ciepła Rzeszów
etykiety energetyczne

Pompa ciepła - dofinansowanie

Zakup pompy ciepła dla nowego budynku, lub zmiana tradycyjnej kotłowni na taką która wykorzystuje pompę ciepła może oznaczać spory wydatek w budżecie inwestora. W ramach rządowych programów takich jak “Czyste Powietrze” czy “Mój Prąd” które promują zastosowanie w budownictwie urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii można ubiegać się o znaczne dofinansowanie, zapraszamy do zapoznania się z szczegółami programu.

Skontaktuj się z nami