Moje Ciepło – pełnomocnik – czy można zlecieć wypełnianie wniosku ?


Program Moje Ciepło przewiduje możliwość składnia wniosku w programie poprzez pełnomocnika, może nim zostać każda osoba wskazana przez beneficjenta w na druku pełnomocnictwa który składa się wraz z załącznikami do wniosku.
Jako pełnomocnika można wskazać przedstawiciela firmy specjalizującej się w składaniu, obsłudze i rozliczaniu wniosków – dzięki temu cały proces zostanie przeprowadzony sprawnie i bez komplikacji. Dowiedz się więcej: konsultacja Twojego projektu z doradcą Eco-Sol jest bezpłatna.

Skontaktuj się z nami