Program Moja Woda

Program “Moja woda” ma na celu ochronę zasobów wody poprzez rozwój infrastruktury zlokalizowanej na terenie posesji przy budynkach jednorodzinnych. Urządzenia i instalacje mają służyć do gromadzenia wody opadowej i roztopowej, oraz jej wykorzystywania na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

Co umożliwia "Moja Woda" ?

Program oferuje dotacje oraz preferencyjne pożyczki na: zakup, montaż, budowę, uruchomienie, instalacji takich jak:

które pozwalają na zagospodarowanie wód opadowych lub roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.

"Moja Woda" - cel i budżet programu

"Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce. Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, ale nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r." *

Źródło: https://www.gov.pl/web/klimat/rusza-nabor-w-programie-moja-woda

"Moja Woda" - kto może skorzystać?

O dotację w programie mogą ubiegać się właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych (również w zabudowie szeregowej, bliźniaczej lub grupowej). Instalacje objęte przedsięwzięciem oraz zatrzymana woda opadowa nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej (w rozumieniu unijnego prawa konkurencji), w tym działalności rolniczej.

"Moja Woda" - czas trwania programu.

Program „Moja Woda” będzie realizowany w latach 2020-2024. Okres kwalifikowalności rozpoczyna się 01.06.2020 i trwa do 30.06.2024 roku. Czas podpisywania umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 roku a wydatkowanie środków do końca 2024 roku.

"Moja Woda" - wnioski do programu

Oferujemy kompleksową pomoc przy wypełnianiu wniosków do programu “Moja Woda” dla beneficjantów na terenie całego województwa Podkarpackiego.  W ramach obsługi wniosku:
Skontaktuj się z nami