Termomodernizacja

Termomodernizacja obejmuje wszelkie działania których celem jest zmniejszenie zapotrzebowania energetycznego budynku i obniżenie zużycia energii cieplnej. Termomodernizacja może obejmować zmiany zarówno w systemach grzewczych, jak i elementach struktury obiektu.
Najczęściej stosowane modernizacje obejmują:
Zakres prac przeprowadzanych w ramach termomodernizacji, oraz jej parametry techniczne i ekonomiczne, określa audyt energetyczny którego przeprowadzenie jest podstawą rozpoczęcia inwestycji.

Oferujemy kompleksowe wsparcie inwestorów w zakresie przygotowania audytów energetycznych, przeprowadzenia badań termowizyjnych oraz testów szczelności w których wspiera nas firma JSystem. Ponadto wykonujemy projekty i zajmujemy się realizacją zadań – również tych w których termomodernizacja zakłada wykorzystanie odnawialnych źródeł energii – systemów fotowoltaicznych oraz nowoczesnych systemów ogrzewania – pomp ciepła i folii grzewczych.

Audyty energetyczne

Każdy inwestor chciałby, aby jego dom był ciepły, tym bardziej jeśli ma być energooszczędny, niestety budynki bardzo często posiadają wady powodujące straty energetyczne – defekty powstałe na etapie budowy (np.niedokładne wykonanie) jak i w czasie eksploatacji (np. zużycie uszczelek okiennych czy powstanie szczelin).

Przeprowadzamy kompletne audyty energetyczne – zarówno budynków mieszkalnych, użytkowych jak i przemysłowych.
Badanie termowizyjne pozwala sprawdzić, czy w budynku nie ma miejsc niekontrolowanej ucieczki ciepła – mostów termicznych, natomiast badanie szczelności wykazuje możliwe miejsca wycieku ciepłego powietrza.

termomodernizacja - audyt

Czym jest audyt energetyczny ?

Audyt energetyczny to dokument bazujący na przeprowadzonych pomiarach który określa zakres i parametry techniczne oraz ekonomiczne działań które prowadzą do zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię cieplną.
Dzięki audytowi inwestor ma możliwość zapoznania się z rzeczywistym stanem obiektu oraz proponowanymi rozwiązaniami a następnie dokonać wyboru optymalnych środków. Audyt przeprowadzony na początku i po zakończeniu inwestycji pozwala określić jaki wpływ ma termomodernizacja  na zapotrzebowanie energetyczne budynku.

Audyt energetyczny - podstawa do uzyskania finansowania?

Audyt energetyczny stanowi podstawę do uzyskania środków na zrealizowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych w takich źródłach finansowania jak:

Badania termowizyjne

Badania i pomiary z użyciem kamery termowizyjnej najczęściej przeprowadza się w przypadku nowych inwestycji (poszukiwanie nieszczelności) oraz starszych obiektów – w przypadku konieczności przeprowadzenia audytu do potrzeb termomodernizacji.

Audyt - badanie kamerą termowizyjną

Kamera termowizyjna rejestruje emitowane przez dany obiekt promieniowanie cieplne, pozwala to wykryć miejsca których temperatura znacząco różni się od otoczenia. Obrazy uzyskane dzięki kamerze termowizyjnej idealnie wizualizują wszelkie ewentualne niedoskonałości konstrukcji lub izolacji termicznej budynku.
Wykonujemy pomiary termowizyjne budynków zarówno w ramach audytu jak i testu przeprowadzanego na potrzeby właściciela lub inwestora.
termomodernizacja - termowizja
Termomodernizacja badania kamerą

Badanie termowizyjne budynku przed zakupem

Dla osób planujących zakup nieruchomości oferujemy możliwość wykonania pomiaru z użyciem kamery termowizyjnej, co pozwala szybko ocenić stan izolacji termicznej budynku. Badanie termowizyjne może dotyczyć budynku na zewnątrz lub jego wnętrza. Kompleksowy pomiar polega na podwójnym zapisie wykonanym kamerą – przy zdjęciach wykonanych na zewnątrz miejsca ucieczki ciepła będą zaznaczone kolorem czerwonym, pomarańczowym lub żółtym, natomiast w środku strefy wychładzania wskażą przestrzenie niebieskie, fioletowe i granatowe.

Testy szczelności

Testy szczelności pozwalają zlokalizować miejsca wycieku powietrza czyli defekty które są powodem zwiększonych kosztów ogrzewania lub chłodzenia budynku. Badanie można przeprowadzić zarówno w użytkowanych obiektach jak i na etapie budowy – dzięki czemu można nie tylko zaoszczędzić na kosztach ogrzewania w przyszłości ale i wyeliminować wady powstałe na etapie wykończenia.

Do najczęście występującyh wad można zaliczyć:

Eco Sol świadczy usługi audytorskie w oparciu o metodę  “Blower Door Test”. Dzięki doświadczeniu oraz wykorzystaniu wysokiej jakości sprzętu pomiarowego jesteśmy w stanie zlokalizować wszelkie miejsca które mogą być przyczyną wycieku powietrza.

termomodernizacja - test szczelności

Test szczelności Blower-door

Do przeprowadzenia testu szczelności budynku wykorzystujemy drzwi nawiewne "bower door” jednego z czołowych producentów takiej aparatury firmy Retrotec. Test szczelności określa czy badany budynek spełnia obowiązujące parametry szczelności zgodnie z normą PN-EN 13829.

Na czym polega test Blower-door ?

Badanie polega na mierzeniu przepływającego powietrza z lub do domu, utrzymując różnicę ciśnienia na poziomie 50 Pa pomiędzy wnętrzem domu, a środowiskiem zewnętrznym. Uzyskując powtarzalność wyników jesteśmy w staniej podać dokładne dane dotyczące ilość przepływającego przez nieszczelności powietrza, ekwiwalentnej powierzchni nieszczelności czy stosowanego przez Normę PN-EN 13829 współczynnika nieszczelności n50.

Skontaktuj się z nami