Program Moje Ciepło

moje ciepło - program dofinansowania pomp ciepła

“Moje Ciepło” to rządowy program który umożliwia indywidualnym inwestorom (osobom fizycznym) dofinansowanie instalacji pompy ciepła (powietrznej, gruntowej lub wodnej) w nowym budynku mieszkalnym. Bezzwrotna dotacja przyznana w ramach programu może wynosić nawet 21 000 zł.

dofinansowanie moje ciepło

Program "Moje ciepło" - dla kogo jest skierowany ?

Beneficjentami programu mogą zostać osoby fizyczne – właściciele lub współwłaściciele nowych budynków mieszkalnych – ukończonych lub będących w fazie budowy a także osoby które nabyły nieruchomość. Więcej informacji odnośnie kwalifikacji inwestycji do programu publikujemy w dziale “Pytania i odpowiedzi” – zobacz wpis.

"Moje Ciepło" - warunki i zasady programu

Jednym z celów programu jest minimalizowanie niskiej emisji – czyli zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w wyniku ogrzewania domów jednorodzinnych źródłami ciepła na paliwa stałe – oznacza to ,iż w obiekcie objętym programem nie mogą być zainstalowane źródła ciepła takie jak piec czy kominek (w okresie trwałości inwestycji). Pompa ciepła zainstalowana w budynku musi pełnić funkcję źródła ciepła dla obwodów centralnego ogrzewania (CO), w ramach projektu możliwe jest finansowanie osprzętu, zbiorników akumulacyjnych/buforowych czy wymienników dla instalacji ciepłej wody użytkowej (CWU).

pompy ciepła dofinansowanie Rzeszów

"Moje Ciepło" - kiedy startuje program i jak długo potrwa?

Przyjmowanie wniosków w programie rozpoczyna się 29.04.2022 r. i będzie procedowanie trybie ciągłym do dnia 31.12.2026 r. z zastrzeżeniem, iż na nabór wniosków może zostać zakończony przed czasem – w momencie wyczerpania dedykowanej puli środków. Dlatego beneficjenci spełniający kryteria powinni rozpocząć składanie wniosku możliwie szybko.

Dofinansowanie "Moje Ciepło" - jaka kwota jest dostępna ramach dotacji ?

Dofinansowanie może wynosić do 7 000 zł w przypadku gdy w budynku zainstalowana będzie powietrzna pompa ciepła lub 21 000 zł gdy inwestor zdecyduje się na gruntową pompę ciepła. W obu przypadkach kwota dofinansowanie nie może przekroczyć 30% kosztów kwalifikowanych – wyjątkiem są wnioski złożone przez osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny mogą one liczyć na zwiększenie tego limitu do 45% kosztów kwalifikowanych.

"Moje Ciepło" - gdzie i jak złożyć wniosek?

Wnioski wraz z zestawem załączników przyjmowane są on-line za pośrednictwem narzędzia GWD (Generator Wniosków o Dofinansowanie) udostępnionego przez NFOŚiGW (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).
Alternatywnie przygotowaniem i złożeniem wniosku może zając się wyspecjalizowana firma – która na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dopilnuje wszelkich formalności związanych uzyskaniem i rozliczeniem dotacji.

Program "Moje Ciepło" - składanie wniosków do programu

Oferujemy kompleksową pomoc przy wypełnianiu, składaniu i rozliczaniu wniosków do programu “Moje Ciepło”.
moje ciepło - program dofinansowania pomp ciepła
w ramach kompleksowej obsługi:
Jako firma posiadamy duże doświadczenie w obsłudze wniosków w programach rządowych takich jak “Mój Pąd” czy “Czyste Powietrze” – dla wniosków spełniających wymogi formalne otrzymaliśmy 100% pozytywnych decyzji.

Składając wniosek z Eco-Sol masz pewność przyznania dotacji !

Program "Moje Ciepło" - pytania i odpowiedzi

Zebraliśmy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania wśród osób zainteresowanych programem.
Skontaktuj się z nami