Program Mój Prąd

Program “Mój prąd” to rządowy program dofinansowania budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych. Bezzwrotna dotacja o wysokości do 30 000 zł przysługuje  właścicielom i współwłaścicielom domów jednorodzinnych którzy zdecydują się na zamontowanie instalacji fotowoltaicznej na dachu nieruchomości lub gruncie.

Program "Mój prąd" - jak skorzystać z dotacji?

Otrzymanie dotacji wymaga złożenia wniosku on-line z użyciem profilu zaufanego lub e-dowodu, następnie zawarcia stosownej umów z operatorem sieci energetycznej (montaż licznika dwukierunkowego).
Warunki przystąpienia do programu:

Eco Sol jako profesjonalny wykonawca instalacji fotowoltaicznych oferuje kompleksową obsługę montażu oraz pomoc w przeprowadzeniu formalności związanych z złożeniem wniosku.
W procesie możemy wyróżnić pięć kluczowych kroków – na każdym z nich mogą Państwo liczyć na profesjonalną pomoc i fachowe doradztwo.

Fotowoltaika

1. Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej

Eco Sol zapewnia zaprojektowanie instalacji optymalnej dla planowanego zapotrzebowania na energię. Dostawę komponentów instalacji oraz jej profesjonalny montaż i uruchomienie.

2. Instalacja licznika dwukierunkowego

Zakład energetyczny wymienia licznik na dwukierunkowy, czyli taki, który mierzy zarówno energię pobraną z sieci, jak i energię do sieci oddaną. Wymiana licznika wymaga złożenia wniosku on-line lub formularza w biurze obsługi klienta. Ten etap może trwać od kilku dni do kilku tygodni.

3. Zawarcie umowy z dostawcą energii

Podpisanie umowy dwustronnej z dystrybutorem energii o przyłączeniu mikroinstalacji do sieci elektrycznej umożliwia rozliczenie wysyłanej i odbieranej energii elektrycznej..

4. Złożenie wniosku o dotację

Eco Sol zapewnia doradztwo i pomoc w przygotowaniu kompletu załączników wymaganych przy składaniu wniosku. Bezbłędnie przygotowany i złożony wniosek – bez konieczności poprawek jest rozpatrywany dużo szybciej.

osoba wypełniająca internetowy wniosek o dotację

5. Wypłata dotacji

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje wypłata środków na wskazane konto. Dotacja nie jest obciążona podatkiem dochodowym, wnioskujący otrzyma pełną kwotę.

Zainteresowanie programem “Mój prąd” jest naturalnie bardzo duże, znaczna ilość złożonych wniosków powoduje, iż czas oczekiwania na rozpatrzenie może wynosić od 3 miesięcy (dla bezbłędnego wniosku) do nawet 6 miesięcy (gdy wniosek zawiera błędy).
Status wniosku można zweryfikować korzystając z rządowej strony:
mojprad.gov.pl

Skontaktuj się z nami