Moje Ciepło – kiedy start programu ?

Według informacji podanych na oficjalnej stronie programu (https://mojecieplo.gov.pl/) przyjmowanie wniosków w programie rozpoczyna się 29.04.2022 r. i będzie procedowanie trybie ciągłym do dnia 31.12.2026 r. z zastrzeżeniem, iż na nabór wniosków może zostać zakończony przed czasem – w momencie wyczerpania dedykowanej puli środków.
Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł.

Skontaktuj się z nami