Moje Ciepło – jaka pompa ciepła może być zakupiona w ramach dotacji ?

Dofinansowanie zakupu pompy ciepła w ramach programu ‘Moje Ciepło’ obejmuje wyłącznie nowe urządzenia kupione wraz z usługą montażu (samodzielny montaż  przez beneficjenta jest możliwy – lecz musi on posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia).
W ramach programu możliwe jest finansowanie zakupu i montażu następujących typów urządzeń:

  • gruntowa pompa ciepła – typu grunt/woda lub woda/woda
  • powietrzna pompa ciepła – w systemie obsługującym cały budynek
  • pompa typu powietrze/woda
  • hybrydowa pompa ciepła – gdy spełnia wymagania techniczne programu (m.in klasę efektywności energetycznej) oraz drugie źródło ciepła w urządzeniu nie jest zasilane paliwem stałym.

    oprócz pompy finansowaniu podlegają akcesoria i osprzęt takie jak:

  • zbiornik akumulacyjny
  • zbiornik buforowy
  • zbiornik ciepłej wody użytkowej

Wspólnym wymogiem dla wszystkich typów jest konieczność użycia pompy jako źródła ciepła dla centralnego ogrzewania CO lub centralnego ogrzewania wraz z przygotowanie ciepłej wody użytkowej CO+CWU.

Skontaktuj się z nami