Jak szybko i bezpłatnie oszacować zyski z instalacji fotowoltaicznej?

Bezpłatne oszacowanie zysków z instalacji umożliwia serwis PVGIS ( Photovoltaic Geographical Information System ) który dostępny jest pod adresem:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html#PVP.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć swoja lokalizacje i budynek, na którym jest dana instalacja.

Należy zaznaczyć swoja lokalizacje i budynek, na którym jest dana instalacja. Następnie wprowadzić niezbędne dane – w tym przykładzie jest wolnostojąca instalacja o mocy 6,3 kW.

Wprowadzone parametry to kolejno:

Po wciśnięciu przycisku “Visualize results” otrzymujemy wykres przedstawiający produkcję energii elektrycznej w skali roku.

Obliczenia pokazują ile szacunkowo instalacja powinna produkować w poszczególnych miesiącach. Zbyt duże odchylenie rzeczywistych wyników od prognozowanych wykaże czy nasza instalacja działa poprawnie.

Skontaktuj się z nami