Falownik do fotowoltaiki – co to jest?

Falownik czyli tzw. inwerter to kluczowy element instalacji fotowoltaicznej. Jego podstawowe zadanie to przekształcenie prądu stałego – który produkowany jest w panelach fotowoltaicznych na prąd zmienny – czyli taki jaki jest dostarczany do domu przez sieć energetyczną. Parametry (napięcie i częstotliwość) prądu wytworzonego przez falownik są niemal identyczne jak prądu w sieci – dzięki temu urządzenia elektryczne w gospodarstwie domowym mogą być bez obaw zasilane energią produkowaną ze słońca.

Większość instalacji fotowoltaicznych jest zintegrowane z siecią elektryczną są to tzw. instalacje on-grid – w tym przypadku zadaniem falownika jest monitorowanie parametrów sieci energetycznej oraz synchronizacja przebiegu tworzonego napięcia do tego narzuconego przez sieć – zapobiega to przepięciom i innym zakłóceniom.
Dzięki temu możliwe jest również bezpieczne “oddawanie” namiaru energii do sieci.

Rzadziej spotykane systemy typu off-grid – budowane w miejscach oddalonych od sieci energetycznej (np. schroniska górskie) nie muszą być synchronizowane a falownik pełni wtedy funkcję generatora – sam narzuca parametry pracy sieci.

Poza zamianą prądu ze stałego na przemienny, falownik posiada również funkcje kontrolne – mierzy parametry pracy paneli, prowadzi statystyki produkcji energii, oraz przesyła te dane do serwera – dzięki temu użytkownik korzystając z aplikacji może zdalnie monitorować stan urządzenia.

Skontaktuj się z nami