Ogrzewanie sufitowe – montaż folie grzewczych w suficie podwieszanym

.

Instalacja

Jak montować folie grzewcze na suficie podwieszanym

Folie grzewcze z powiedzeniem można montować w suficie podwieszanym

 • Upewniamy się czy stelaż jest rozstawiony co 40 cm.
 • Przygotowujemy zgodnie z projektem pas foli grzewczej. Omijaj łączenia poprzeczne płyt G-K.
 • wsuwamy złączkę zaciskową i zaprasowujemy na pasie miedzianym foli grzewczej.
 • Pomiędzy złączkami naklejamy taśmę izolacyjną. Tą samą taśmą izolujemy drugi koniec foli grzewczej.
 • za pomocą taśmy dwustronnej przymocowujemy pas foli budowlanej.
 • za pomocą taśmy przymocujemy do foli budowlanej przygotowany pas foli grzewczej. Folia grzewcza nie może być zagięta 
 • każdy pas foli grzewczej posiada 2 listwy miedziane. Do każdego pasa połącz po jeden przewód fazowy i neutralny. Folie łączymy równolegle.
 • złączki należy zaizolować taśmą butylową.
 • sprawdzamy oporność układu i porównujemy z wartością katalogową
 • na jednym z pasów foli grzewczej kładziemy rurkę ochronną z wprowadzonym do niej czujnikiem temperatury
 • podłączamy termostat, ustawiamy temperaturę pracy systemu. Temperatura czujnika zewnętrznego nie powinna przekraczać 60% 
 • przygotowujemy arkusz wełny mineralnej z powłoką aluminiową i kładziemy na folie grzewcze. Ekran aluminiowy kierujemy ku górze, aby nie stykała się z folią 
 • włączamy zasilanie

 

Galeria

Skontaktuj się z nami