Programie “Mój Prąd 6.0”: Magazyny Energetyczne Staną Się Niezbędne

Nowe Wytyczne w Programie “Mój Prąd 6.0”: Magazyny Energetyczne Staną Się Niezbędne

W obliczu rosnącego zainteresowania kolejną edycją programu “Mój Prąd”, zarówno przez inwestorów, jak i branżę fotowoltaiczną, która odczuwa negatywne skutki przerw między kolejnymi edycjami programu, pojawiły się nowe informacje na temat nadchodzącej, szóstej odsłony. Przede wszystkim zwraca uwagę konieczność włączenia magazynów energii do instalacji, co stanowi znaczącą zmianę w stosunku do poprzednich edycji.

Kluczowe Zmiany w Programie “Mój Prąd 6.0”:

  • Magazyny Energetyczne Obowiązkowe: W ramach nowej edycji, priorytetowo traktowane będą magazyny energii. To oznacza, że każdy, kto będzie chciał skorzystać z dofinansowania na instalację fotowoltaiczną, będzie musiał uwzględnić w projekcie także magazyn energii.
  • Nowe Wymagania dla Urządzeń: Zapowiadane są zmiany w wymaganiach dotyczących urządzeń, które będą podobne do tych planowanych w programie “Czyste Powietrze”. Oznacza to, że lista dofinansowanych urządzeń będzie ograniczona do tych, które przeszły odpowiednie certyfikacje.
  • Rozliczenie Poprzedniego Naboru: Planowane jest wykorzystanie środków z programu FEnIKS na rozliczenie piątej edycji programu “Mój Prąd”, która zakończyła się w grudniu 2023.

Edycja “Mój Prąd 5.0” oferowała dofinansowanie nie tylko na instalacje fotowoltaiczne, ale również na magazyny energii, pompy ciepła, kolektory słoneczne, czy systemy zarządzania budynkami. Szósta edycja programu, jak wskazuje Ewelina Steczkowska, rzeczniczka prasowa NFOŚiGW, wprowadzi jednak pewne modyfikacje, kładąc szczególny nacisk na magazyny energii. To ma na celu efektywniejsze wykorzystanie wytworzonej energii i lepsze dostosowanie do potrzeb gospodarstw domowych, które nie są w stanie całkowicie pokryć swojego zapotrzebowania na energię wyłącznie za pomocą instalacji PV.

Ponadto, pojawiają się spekulacje, czy program “Mój Prąd 6.0” ograniczy dofinansowanie wyłącznie do instalacji fotowoltaicznych z magazynami energii, czy też będzie wspierał indywidualne magazyny energii. NFOŚiGW i Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracują nad szczegółami nowej edycji, z naciskiem na jak najszybsze rozliczenie wniosków z piątej edycji oraz przygotowanie budżetu na nowy nabór.

Wciąż nie ma oficjalnej daty uruchomienia kolejnego naboru, ale widoczne są starania obu instytucji na rzecz szybkiego uzgodnienia warunków i opublikowania szczegółów programu. Branża fotowoltaiczna oraz potencjalni inwestorzy z niecierpliwością oczekują na więcej informacji, które pozwolą na dalsze planowanie i rozwój indywidualnych projektów energetycznych.

Skontaktuj się z nami