Program “Moja elektrownia wiatrowa”

Program “Moja elektrownia wiatrowa” stanowi innowacyjne podejście do wsparcia rozwoju energetyki prosumenckiej poprzez skierowanie dotacji na małe, przydomowe elektrownie wiatrowe. Poniżej przedstawiliśmy kluczowe informacje dotyczące programu:

1.       Cel programu:

o    Rozwój energetyki prosumenckiej poprzez mikroelektrownie wiatrowe.

o    Dofinansowanie zakupu, montażu elektrowni wiatrowych oraz magazynów energii.

2.       Budżet programu:

o    400 mln zł, finansowane z funduszy unijnych w ramach Funduszu Modernizacyjnego.

3.       Wsparcie finansowe:

o    Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 30 tys. zł na jedną instalację wiatrową.

o    Maksymalny koszt inwestycji w elektrownię wiatrową nie może przekroczyć 5 tys. zł za 1 kW mocy.

o    Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych na jeden magazyn energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh.

o    Maksymalne dofinansowanie na magazyn energii to 17 tys. zł lub 6 tys. zł za 1 kWh pojemności.

4.       Ograniczenia dotyczące elektrowni wiatrowych:

o    Wysokość turbiny nie może przekraczać 30 metrów.

o    Łączna moc mikroinstalacji nie może przekroczyć 50 kW.

5.       Warunki konieczne:

o    Urządzenia objęte dofinansowaniem muszą być nowe (wyprodukowane nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem).

o    Instalacje wiatrowe muszą być zrealizowane zgodnie z obowiązującym prawem.

6.       Kto może skorzystać:

o    Program skierowany jest do osób fizycznych, właścicieli budynków mieszkalnych.

o    Beneficjenci zobowiązani są do eksploatacji instalacji przez co najmniej 5 lat od wypłaty dofinansowania.

7.       Terminy:

o    Rozpoczęcie naboru wniosków nie jest jeszcze znane.

o    Program ma być realizowany w latach 2024-2029.

o    Umowy na realizację inwestycji można podpisywać do końca 2028 roku, a wydatkowanie środków ma potrwać do końca 2029 roku.

8.       Ograniczenia w korzystaniu z innych form wsparcia:

o    Beneficjenci nie mogą skorzystać z innych rodzajów wsparcia na jedną inwestycje, z wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej.

9.       Dostępność informacji:

o    Konsultacje społeczne odbyły się od 29 stycznia 2024 roku do 5 lutego 2024 roku.

o    Informacje o programie pojawiły się na stronie NFOŚiGW 2 lutego 2024 roku.

Warto monitorować dalszy rozwój programu, a potencjalni beneficjenci powinni być świadomi kryteriów i warunków uczestnictwa.

 

 

Skontaktuj się z nami