Program „Energia dla wsi”

Program „Energia dla wsi”

Celem programu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.  Możesz skorzystać z programu „Energia dla wsi”, jeżeli zarządzasz istniejącą lub powstającą spółdzielnią energetyczną, bądź jesteś rolnikiem.Program opiera się na dwóch formach dofinansowania, którymi są : pożyczka i dotacja.

 

Dla spółdzielni energetycznej:

MAGAZYNY ENERGII
 

 

 

 

RODZAJ

 

 

 

 

MOC

 

 

 

 

DOFINANSOWANIE

 

 

 

procentowy udział w kosztach kwalifikowanych magazynu energii

 

maksymalny procentowy udział kosztów kwalifikowanych magazynu energii w kosztach kwalifikowanych źródła energii

 

Instalacja fotowoltaiczna

lub turbina wiatrowa

 

Powyżej 10 kW do 10 MW

 

Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych

 

 

dotacja do 20%

 

 

do 50%

 

 

 

 

Biogazownie i elektrownie wodne

 

 

 

powyżej 10 kW do 10 MW

 

Dotacja do 45%* kosztów kwalifikowanych

i/lub

Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych

 

 

 

dotacja do 20%

 

 

 

 

do 50%

 

 

Dla rolników :

MAGAZYNY ENERGII
 

 

 

 

RODZAJ

 

 

 

 

MOC

 

 

 

 

DOFINANSOWANIE

 

 

 

procentowy udział w kosztach kwalifikowanych magazynu energii

 

maksymalny procentowy udział kosztów kwalifikowanych magazynu energii w kosztach kwalifikowanych źródła energii

 

Instalacja fotowoltaiczna

lub turbina wiatrowa

 

Powyżej 50 kW do 1 MW

 

Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych

 

 

dotacja do 20%

 

 

do 50%

 

 

 

 

Biogazownie i elektrownie wodne

 

 

 

powyżej 10 kW do 1 MW

 

Dotacja do 45%* kosztów kwalifikowanych

i/lub

Pożyczka do 100% kosztów kwalifikowanych

 

 

 

dotacja do 20%

 

 

 

 

do 50%

 

* maksymalny poziom dotacji, może zostać zwiększony o:

– 20 punktów procentowych – w przypadku mikro przedsiębiorcy i małego przedsiębiorcy;

– 10 punktów procentowych – w przypadku średniego przedsiębiorcy

 

Beneficjenci mogą ubiegać się o pożyczkę na instalacje fotowoltaiczną, bądź turbinę wiatrową, jeżeli grunty rolne, które chcą na takie inwestycje przeznaczyć nie są użytkami rolnymi klas I-IV.

Magazyny energii mogą być objęte dodatkową dotacją, pod warunkiem  zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach inwestycji.

Skontaktuj się z nami