Mój prąd skrócenie II naboru i zapowiedź kontynuacji 2021

O Programie Mój prąd pisaliśmy w innym artykule jednak w dniu dzisiejszym (3.12.2020) pojawiła się informacja na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, że nabór Wniosków do Programu „Mój Prąd” zostanie zakończony już 6 grudnia 2020.

Program okazał się ogromnym sukcesem, wsparcie trafi aż do 220 tys. prosumentów.  Zwiększony do 1,1 mld zł budżet programu został już wyczerpany z tego powodu Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz NFOŚiGW zamykają 7 grudnia nabór wniosków. Wnioski będzie można składać przez formularz zgłoszeniowy na stronie gov.pl do 6 grudnia 2020 włącznie. „Dodatkowe 100 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w bardzo krótkim czasie zachęciło kolejne 20 tys. polskich rodzin do ubiegania się o wsparcie z „Mojego Prądu”. To pokazuje, że zainteresowanie Polaków dotacjami do mikroinstalacji fotowoltaicznych cieszy się niezmiennie dużym zainteresowaniem. Można wręcz powiedzieć, że za sprawą programu „Mój Prąd” fotowoltaika prosumencka przeżywa obecnie prawdziwy boom” – podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Regulamin programu „Mój Prąd” wskazuje, że nabór wniosków trwa do 18 grudnia br. lub do wyczerpania alokacji. Zwiększony budżet programu do 1,1 mld zł odpowiadał 220 tys. wniosków przy maksymalnej kwocie dofinansowania 5 tys. zł. W ostatnim czasie liczba składanych wniosków dochodziła nawet do 2 tys. dziennie, dlatego budżet wyczerpał się i nabór zostaje zamknięty z dniem 7 grudnia br.

Duża liczba wniosków spowodowała wydłużenie czasu oczekiwania na wypłatę środków.

„Przy tej liczbie złożonych wniosków zakładam, że ich ocena i wypłata dotacji potrwa do połowy 2021 r. Jeśli zarejestrowane wnioski przekroczą zakładane 1,1 mld zł, to wypracujemy takie rozwiązanie, które uwzględni oczekiwania i potrzeby naszych potencjalnych beneficjentów. O szczegółach będziemy informować po zakończeniu oceny całego naboru – zapowiada wiceprezes NFOŚiGW Paweł Mirowski.

Kontynuacja Programu Mój prąd

Warto dodać, że według zapowiedzi NFOŚiGW, osoby, którym nie uda się otrzymać dofinansowania w II naborze, będą mogły złożyć wniosek ponownie w III naborze, który ma zostać uruchomiony w pierwszej połowie 2021 roku!

Trwają też prace nad nową odsłoną „Mojego Prądu”, będzie on najpewniej rozszerzony o dotacje m.in. na punkty ładowania dla samochodów elektrycznych oraz pompy ciepła.

„Mój Prąd” według zapowiedzi będzie kontynuowany, jeśli zastanawiasz się nad skorzystaniem z programu w roku 2021 wypełnij formularz https://eco-sol.pl/fotowoltaika-wycena/ a pierwszy dowiesz się jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie.

Żródło:

http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1685,sukces-ii-edycji-programu-moj-prad-nowy-nabor-w-2021-r-.html

Skontaktuj się z nami