Inwestycja w fotowoltaikę jako lokata kapitału

Inwestowanie w odnawialne źródła energii stało się doskonałą alternatywą dla typowych metod oszczędzania i pomnażania kapitału takich jak lokaty bankowe. W poniższym przykładzie sprawdzimy jakie zyski przyniesie niewielka przydomowa elektrownia fotowoltaiczna w porównaniu do lokaty bankowej o podobnej wartości inwestycji.

Inwestycja - lokata bankowa

Oprocentowanie lokat bankowych oferowanych obecnie nie przekracza 3 procent w skali roku, to niewiele – biorąc pod uwagę wartość inflacji (spadku siły nabywczej pieniądza), a ponadto zyski kapitałowe są opodatkowane 19% podatkiem dochodowym (tzw. podatkiem Belki) który naliczany jest m.in. od odsetek z rachunków bankowych i lokat.

Kwota 20 000 zł na lokacie o wartości 3% to zysk na poziomie:

20 000 zł x 3% = 600 zł – 19% podatek = 486 zł

Inwestycja w instalację PV:

W przypadku inwestycji w instalację fotowoltaiczną również przyjmiemy kwotę 20 000 zł,
szacunkowo niech będzie to koszt instalacji o mocy 4 KW z której po stratach związanych z magazynowaniem energii wyprodukujemy 3,6 tys. kWh rocznie.

W kalkulacji weźmiemy pod uwagę rządowe dotacje oraz ulgi podatkowe.
Wartość dotacji 5 000 zł, a ulga 2550 zł (15 000 x 0,17).

Rzeczywisty koszt instalacji wyniesie: 20 000 zł – 5 000 zł – 2 550zł = 12 450 zł

1 kWh kosztuje w taryfie G11 – 0,70 zł.
3600 kwh x 0,7 zł = 2520 zł, czyli roczne zyski z inwestycji sięgają 20,24%.

Podsumowując:

Lokata bankowa pozwala na przechowywanie kapitału z zyskiem na minimalnym poziomie, inwestycja w instalację fotowoltaiczną zapewnia realne zyski w długiej perspektywie czasu.

Skontaktuj się z nami