Instalacja fotowoltaiczna – czas zwrotu z inwestycji.

Wielu inwestorów zastanawia się nad opłacalnością i czasem środków zainwestowanych w instalację fotowoltaiczną.

Czas w jakim zwróci się “fotowoltaika” zależy od kilku czynników takich jak: liczby słonecznych dni w roku dla danej lokalizacji czy kąta pod jakim zamontowane są panele, oczywiście wartość ceny prądu na przestrzeni kolejnych lat również będzie miła duże znaczenie.

W naszej kalkulacji przyjmujemy następujące założenia:
  • Instalacja o mocy 1 kW (kilowata)  w skali roku wyprodukuje około 1000 kWh (kilowatogodzin) energii. Wartość ta jest uśredniona w skali kraju (biorąc pod uwagę nasłonecznienie).
  • 1 kWh kosztuje w taryfie G11 – 0,70 zł. Tyle średnio płaci mieszkaniec Podkarpacia (m.Rzeszów) za 1 kWh energii elektrycznej. Uwzględniono wszystkie koszty: dystrybucji i energii czynnej. W przyjętej taryfie (G11) obowiązuje stała cenę przez całą dobę.
  • Roczne zużycie: 2500 KWh. Dom jednorodzinny zamieszkany prze 3-4 domowników.

Roczny koszt energii elektrycznej

W omawiany przykładzie roczny koszt energii elektrycznej wyniesie: 2500 x 0,7 = 1750 zł Tyle na prąd przez rok wydaje gospodarstwo domowe na Podkarpaciu (m.Rzeszów),

Finansowanie bez dotacji

Koszt typowej instalacji o mocy 3kW zamontowanej na dachu skośnym w  jednorodzinnym to około 15.000 zł.
15.000 / 1.750 = 8,57 ,
zatem zwrot z inwestycji to 8 i pół roku.

Finansowanie z dotacją

Koszt typowej instalacji o mocy 3kW zamontowanej na dachu skośnym w domu jednorodzinnym to około 15.000 zł.
Na obniżenie ceny wpływają dotacja 5.000 zł, oraz ulga podatkowa.
Kwota ulgi to 17% wartości inwestycji (pomniejszonej o wartość dotacji) czyli :
(15.000 – 5.000) x 0,17 = 1.700 zł

Koszt instalacji po obniżkach to 8.300 zł

8.300 / 1750 = 4,75 ,
zatem zwrot w inwestycji to zaledwie 4 lata i 9 miesięcy.

Podsumowanie i wnioski

Małe instalacje fotowoltaiczne o mocy około 3kW montowane na domach jednorodzinnych objęte programem “Mój Prąd” zapewniają szybki zwrot poniesionych kosztów.
Niezależnie od tego czy inwestor zdecyduje się na dotację czy nie instalacja będzie generować realne oszczędności w długim okresie – gdyż przewidywany czas pracy instalacji sięga 30 lat.

Skontaktuj się z nami