Czy słyszałeś już o ETS2?

Unia Europejska chcąc zrealizować wyznaczony cel, którym jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, wprowadza nowy system opodatkowania emisji dwutlenku węgla – ETS2. System ten jest swoistym rozszerzeniem obecnego systemu handlu uprawnieniami do emisji. Poszerzony został o kolejne sektory rynku, a mianowicie transport drogowy, czy ciepłownictwo.

            Co prawda zwykły użytkownik nie wykupuje prawa do emisji danej ilości C02, bo robią to przedsiębiorstwa, zakłady. Jednakże firmy, tak jak w przypadku dostawców prądu będą chciały uwzględnić dodatkowy koszt w cenie końcowego produktu. Opłata pośrednio uderzy w kieszeń Polaków. Nowy system obejmie dodatkową opłatą ogrzewanie za pomocą gazu, węgla oraz oleju opałowego, które są wykorzystywane w gospodarstwach domowych. Generowanie energii cieplnej przy użyciu paliw kopalnych będzie drożało w najbliższych latach, dlatego już teraz w nowym budownictwie rekomenduje się np. system ogrzewania pompą ciepła.

Z wstępnych doniesień system ETS2 ma obowiązywać od 2027 roku. Na ten moment nie została określona dokładna kwota opłaty.

 

Skontaktuj się z nami